The School of Curating Series of Lectures I

01/12/2016


WIELS,

Av. Van Volxemlaan 354,

1190 Brussels

1 December 7pm

Art of the Biotechnosphere by Toke Lykkeberg


EN

At a time when climate change and technology are remaking our planet and habitat at exponential growth rates, biosphere and technosphere merge in a manmade world beyond man’s control. In a presentation of recent and up-coming curatorial projects, curator and critic Toke Lykkeberg will explore art in the new biotechnosphere where work is more about directing than mastering creative processes. Art is not seen solely as the product of an individual but the work of a network of human and non-human agents. One example will be the exhibition Co-Workers – The network as artist presented in 2015/2016 in collaboration with artist collective DIS at Musée d’Art moderne de la Ville de Paris. Another example will be the up-coming project with the curatorial collective Komplot, Plant B, where the art will not just be on display but also in interplay with the forces already at play in the urban environment of Brussels.


FR

À une époque où les changements climatiques et technologiques redéfinissent l’habitat et plus largement notre planète à des taux de croissance exponentielle, la biosphère et la technosphère fusionnent dans un monde artificiel allant au-delà du contrôle de l'homme. Préfigurant ses prochains projets curatoriaux, le curateur et critique Toke Lykkeberg va tenter d’explorer l'art au sein d’une biotechnosphere où le travail s’attache plus à diriger que maîtriser le processus créatif. L’art ne se conçoit plus uniquement comme le produit d'un individu, mais comme le travail d'un réseau d'agents humains et non-humains. L’un des exemples sera l'exposition Co-workers - Le réseau comme artiste présenté en 2015-2016, en collaboration avec le collectif DIS au Musée d'Art moderne de la Ville de Paris. Un autre exemple sera le projet à venir, Plant B, en collaboration avec le collectif de curateurs Komplot, où l'art ne sera plus seulement exposé, mais aussi en interaction avec les forces déjà en jeu dans l'environnement urbain de Bruxelles.


NL

Klimaatverandering en technologie hervormen onze planeet en habitat aan een exponentieel tempo; biosfeer en technosfeer groeien samen buiten het bereik van menselijke controle. In een presentatie van recente en komende curatoriële projecten verkent curator en criticus Toke Lykkeberg kunst in de nieuwe biotechnosfeer, waarbij richting geven aan creatieve processen belangrijker is dan deze te beheersen. Kunst is niet zozeer het product van een enkel individu, maar veeleer van een netwerk van zowel menselijke als niet-menselijke actoren. Een voorbeeld hiervan is de tentoonstelling Co-Workers – The network as Artist,gepresenteerd in 2015/2016 in samenwerking met kunstenaarscollectief DIS in Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Een ander voorbeeld is het opkomende project Plant B, in samenwerking met het collectief Komplot, waar kunst niet enkel getoond wordt, maar ook onderhevig is aan de krachten die reeds spelen in de stedelijke omgeving van Brussel.


Toke Lykkeberg is a freelance curator, critic and consultant based in Copenhagen. Most recently, in 2015, he co-curated the survey exhibition Co-Workers – The Network as Artist at Musée d’Art moderne de la Ville de Paris and the Nordic biennial Momentum 8, in Moss, Norway, under the heading Tunnel Vision. He is the co-founder of the artist-run space IMO in Copenhagen and served as its director from 2009 to 2013. Previously he has worked as a correspondent and art critic in Paris and Copenhagen and published various essays and books. He is a regular contributor to the Norwegian art publication Kunstkritikk and the American DIS Magazine. He has studied art history, philosophy and cultural studies at University of Copenhagen and Paris X Nanterre.


With the support of the Danish Cultural Institute